filozofia


Interesuję się tworzeniem przestrzeni wykraczającej poza sam obraz i próbuję wciągnąć w nią widza. Maluję prace abstrakcyjne. Nawiązuję do tradycji malarstwa europejskiego w zakresie technologii i budowy obrazu. Staram się osiągnąć za pomocą różnych środków (od tradycyjnej kolorystycznej przestrzeni powietrznej po próby zagęszczania liczby obiektów) efekt metaprzestrzeni.

Fundamentalne znaczenie mają dla mnie takie terminy jak: harmonia, kompozycja i piękno. Myślę, że jeżeli obraz zawiera te elementy to delikatnie przyciąga i zachęca widza do zatrzymania się na chwilę i skupienia.

Interesuje mnie wpływ obrazu na psychikę człowieka. Staram się poszukiwać zjawisk pozytywnych. Uważam, że otaczający nas świat jest wystarczająco smutny i agresywny, by jeszcze pokazywać to w malarstwie. Odnoszę wrażenie, że doniosłe idee powinno się przekazywać szeptem. Cicha kontemplacja i introspekcja nie przytępiają zmysłów.

Tematy swoich prac czerpię z codziennych obserwacji i drobnych wzruszeń dostarczanych przez rzeczywistość i w większości przemijających bez echa. Właśnie te uczucia staram się uchwycić i przelać na płótno.

Staram się pokazać, że nie ma zdarzeń nieistotnych i nie mających wpływu na proces twórczy. Każde z intensywnych, czy też pozornie błachych przeżyć kumuluje się w obrazach, które maluję. Dzieje się tak dlatego, że w procesie twórczym jestem wyczulony do granic mojej percepcji na różne fakty z otaczającej nas rzeczywistości. Odbieram wtedy bodźce ze zwielokrotnioną intensywnością. Każdy z nich może doprowadzić do skrystalizowania się wizji, tego co chcę pokazać odbiorcy i wzbogacić moją pracę o kolejny element. Dlatego moje obrazy nie tworzą cyklu w klasycznym tego słowa znaczeniu. Są próbą jak najszerszego zinterpretowania rzeczywistości, która mnie otacza i mojego do niej stosunku. Staram się przy ich tworzeniu odnaleźć specyficzny stan ducha, rodzaj samotności i skupienia pozwalający pełniej odczuć problem, którym się w danej chwili zainspirowałem. Moim celem jest odnajdywanie pewnych struktur świata, które za Platonem nazywam ideami. Uważam, że idee te są ze sobą powiązane i składają się na wszystko co nas otacza. Ponieważ są dla mnie podstawowym budulcem rzeczywistości, to są równocenne i nie ma ważniejszych i mniej istotnych. Są tylko dostrzeżone i przeoczone.

Każda z moich prac jest zbitkiem różnych spostrzeżeń i przemyśleń, które toważyszyły mi w trakcie malowania. Mam nadzieję, że mogę przez nie wpłynąć na widza w taki sposób, by łatwiej odnalazł w sobie ten sam spokój, który odczuwam w procesie twórczym. Dzięki niemu będzie mógł łatwiej uporządkować myśli i odnaleźć własną interpretację moich obrazów. Nie narzucam swojego punktu widzenia ponieważ uważam, że jesteśmy różni i każdy interpretuje świat trochę inaczej. Jednak pewne podstawowe fakty wszyscy widzimy podobnie.

Zwróciłem uwagę na fakt celowości użycia różnych środków malarskich do budowy specyficznego oddziaływania na widza. Uważam, że do odbioru malarstwa potrzebne jest skupienie i spokój. Staram się więc w moich pracach wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę osoby patrzącej. Myślę, że można to osiągnąć dzięki świadomemu doborowi konkretnych środków malarskich. Największe działanie mają według mnie: kompozycja, kontrast i kolor.